ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Mission Fateh, Punjab Fights Corona

Punjabi University Patiala, Admission Schedule for Session 2020-21

ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ/ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ।
(http://admissions.learnpunjabi.org)

1st Year Undergraduate Candidates are required to apply on this website and also on web portal of Punjabi University Patiala, link (http://admissions.learnpunjabi.org) is already opened.

ਬਿਨਾ ਯੂਜ਼ਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

The college aims to internalize among the students a strong commitment to human values and social justice and sensitize them to evolve a scientific temper and spirit, as reflected in the Motto of the college
ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥ ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ
(“Grant me this Boon, O God, May I never refrain, from righteous acts, may I fight without fear, all foes in life’s battle with confident courage, claiming the Victory”)


Read More